GALAXY SECURITY

Galaxy Security

Een organisatie die verschillende taken voor haar opdrachtgevers kan uitvoeren zoals bewaking en beveiliging van objecten zoals asielzoekerscentra, opvang- en vaccinatielocaties, leegstaande gebouwen en bouwterreinen. Daarnaast ook nog evenementenbeveiliging met aanvullende diensten zoals servicemedewerkers, EHBO en Zékwéven toiletservice.
Tevens kunt u gebruik maken van de kennis het adviesbureau en consultancy.

Onze visie

De visie van Galaxy is om volledig aan de behoefte(n) van klanten te voldoen en dit te blijven monitoren en, indien nodig of gewenst, aan te passen. Het creëren van meerwaarde voor de klanten door beschikbaar stellen van nieuwe producten en volledig gecertificeerd personeel in te zetten om de gevraagde werkzaamheden kwalitatief goed uit te voeren.

Onze missie

De missie van Galaxy is het veiliger, gastvrijer en aangenamer maken voor de klanten van onze opdrachtgevers en haar belangen binnen de gestelde wettelijke kaders.