OPLEIDINGEN

Evenementen beveiliger (ESO)

Beveiligers zijn niet meer weg te denken bij evenementen, waarbij ze te maken krijgen met allerlei soorten publiek en verschillende omstandigheden. Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die moet kunnen omgaan met publiek, overzicht moet kunnen bewaren tijdens calamiteiten en kennis moet hebben van Crowd-control. Wil je aan de slag als evenementenbeveiliger en ingezet worden bij popconcerten en andere muziekfestivals, voetbalwedstrijden, sportevenementen, marathons, congressen, beurzen of bedrijfsfeesten? Dan is de opleiding tot evenementenbeveiliger echt iets voor jou. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De officiële examens leg je af bij de Stichting Vak-examens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Opleiding

Er gelden geen specifieke opleidingseisen. Inzet en motivatie voor de (evenementen)beveiliging zijn de belangrijkste voorwaarden.
Je dient wel een bewijs van goed gedrag te kunnen overhandigen.

Aanpak

Je gaat aan de slag met praktische theorie waar je ook echt iets aan hebt. Zo verdiep je je in verschillende wettelijke kaders waarvan je kennis moet hebben als je in de beveiliging werkt. Ook ga je aan de slag met onderwerpen als crowd-control, bezoekersgedrag en hostmanship. Daarnaast ontwikkel je de belangrijkste vaardigheden waarover je als evenementenbeveiliger dient te beschikken. Je leert bijvoorbeeld het voorkomen van en omgaan met conflicten.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 modules en 10 praktijkdagen. Je wordt begeleid door een coach. Door de praktijklessen ben je goed voorbereid op de twee examens van de SVPB.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in een opleiding? Stuur ons dan een e-mail of maak gebruik van ons contactformulier.

Lesstof Event security officer

 • Soorten evenementen
 • Crowd-control
 • Beveiligingshulpmiddelen
 • Toegangscontrole
 • Bezoekersgedrag
 • Communiceren en conflicthantering
 • Ontruimen en brandveiligheid
 • Rapporteren
 • Examen: Theorie-examen bij de SVPB

Werken binnen de wettelijke kaders

 • Recht in het algemeen
 • Wetboek van Strafvordering
 • Wetboek van Strafrecht
 • Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet wapens en munitie
 • Arbeidsomstandigheden (Arbowet)
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • Examen: Theorie-examen bij de SVPB