ADVIESBUREAU EN CONSULTANCY

Festivals en evenementen

Festivals of evenementen organiseren vereist een hoop tijd en kennis. Een veilig evenement begint met een goed plan zoals een beveiligingsplan en daarbij inbegrepen een calamiteiten- en verkeersplan.

Een gedegen beveiligingsplan is essentieel voor de veiligheid van ieder evenement of organisatie. Het document bevat alle belangrijke maatregelen die worden genomen omtrent de beveiliging van de desbetreffende locatie. Het maakt het voor iedere betrokkene duidelijk wat voor, hoe en waarom maatregelen dienen te worden genomen en uitgevoerd.

Het calamiteitenplan omvat alle maatregelen die dienen te worden genomen wanneer zich een calamiteit voordoet. Zoals weeromslag, grote ordeverstoringen, ongelukken, brand, ontruiming, etc. Tevens zijn daar in opgenomen alle betrokken (hulp)instanties, leidinggevenden en verantwoordelijke contactpersonen van gemeente, politie, brandweer, beveiliging en EHBO en hoe met deze instanties en/of personen in contact te komen. Met uiteraard een taakverdeling wie wát moet doen en daar dus verantwoordelijk voor is op het moment dat zich een calamiteit voordoet.

Een verkeersplan heeft tot doel om de bezoekers/deelnemersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Per gemeente verschilt vergunningsprocedure, dus informeer wat de voorwaarden zijn.

Totaal aantal beveiligingsmedewerkers

Een gemeente (de vergunningverlenende instantie) stelt een minimum aantal beveiligers vast, en dit wordt ook als vergunningsvoorwaarde vastgesteld. Dit wordt gedaan met een verdeelsleutel die verschilt per gemeente.

Verdeelsleutel

Verdeelsleutels worden door diverse gemeentes gebruikt, bijvoorbeeld verdeelsleutels 1:100 en 1:250 worden regelmatig toegepast. Dit houdt in: 1 beveiliger per 100 of 1 beveiliger per 250 bezoekers.

  • de locatie van het evenement of festival, de activiteiten, de doelgroep en de risico’s;
  • kennis, kunde én de capaciteit van de beveiligingsorganisatie;

Advies evenementenbeveiliging

Heeft u advies nodig voor uw evenement of festival? Neem contact met ons op, wij kunnen u graag en vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden.